THF Announcement: ebooks update: 21/July/2013 *திருவிடைமருதூர் உலா*

0 மறுமொழிகள்
வணக்கம்.

மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் இலக்கியப்படைப்புக்களை மின்னாக்கம் செய்யும் முயற்சியில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை அவரது தலபுராணங்களையும், பிள்ளைத்தமிழ் நூல்களையும் பிரபந்தங்களையும் தொடர்ந்து இணையத்தில் வெளியிட்டு வருகின்றோம்.

இந்தப் பிரபந்தத் தொகுப்பு திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தின் தலைவராக அச்சமயம் பொறுப்பேற்றிருந்த ஸ்ரீமத் அம்பலவாண தேசிகர் அவர்கள் விருப்பத்தின்படி பிள்ளையவர்கள் மாணாக்கர்களுள் ஒருவரான வே.சாமிநாதையரால் பதிப்பிக்கப்பெற்ற நூல். 1910ம் ஆண்டு இந்த நூல் வெளிவந்தது. இந்த நூலில் உள்ள பிரபந்தங்கள், பிள்ளைத்தமிழ் நூல்களைத் தனியாக பிரித்து வாசகர் வாசிப்பிற்கு ஏற்றவகையில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை இங்கே தொடர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ளவிருக்கின்றோம்.

இன்று மின்னாக்கம் செய்து வலையேற்றம் செய்யப்பட்ட பதிக நூல்:

திருவிடைமருதூர் உலா

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மின்னூல்கள் நூல் வரிசை: 331

நூலை வாசிக்க!


நூல் மின்னாக்கம்: முனைவர். சுபாஷிணி, பரந்தாமன்
மின்னூலாக்கம்: முனைவர். சுபாஷிணி


திருவாவடுதுறை மடத்திற்குச் சொந்தமான திருவிடைமருதூர் ஸ்ரீமகாலிங்கஸ்வாமி ஆலயம்

அன்புடன்
முனைவர். சுபாஷிணி
[தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை]


Back in time - Orisa Balu

0 மறுமொழிகள்


On the trail of the Olive Ridley, marine researcher S. Balasubramani talks to Geeta Padmanabhan about historical, literary and scientific evidences that point to Besant Nagar, once called Aamaiyur, as home to these endangered turtles

“Besant Nagar was once called Aamaiyur (place of turtles)! A 895 AD relic of Nrupatunga Varman found in Ambur stands testimony to this,” said Ramjee Nagarajan of the Centre for Environment Education. This was exciting news. The close connection between Olive Ridley turtles and the Besant Nagar beach area is well-known. But written in stone? We needed to know more.
S. Balasubramani aka Odisha Balu, physicist-cum-marine-researcher was our man. Balu lived in Odisha for 20 years and has been chasing sea turtles since 1995. “Olive Ridleys have been called panchal aamai or chittaamai (small turtle),” he began, taking us through the evidence he has collected. “They are scavengers of the ocean and excellent navigators. When hungry, they forage for jelly-fish and seagrass near an estuary or sunken island. Seagrass is found around island-based river mouths.” Adyar’s estuary and Quibble island together fit this bill perfectly, he said.
The turtle route
Tamil Nadu had 53 turtle-nesting areas (many destroyed now), since several places on its coast had favourable temperature patterns, Balu said. The turtle travelled from Kanyakumari and Sri Lanka to Odisha searching for nesting grounds. In Besant Nagar it moved 150m inland from high tide to lay its eggs.
Every river mouth has an island. Many had a temple, and the deity was either Alayaathi amman or Kadalaithiya Perumal (Nandanam has such a temple). Years ago, sailing ships reaching the Mylapore-Santhome area breezed in at the Adyar side of Quibble island, unloaded goods, and moved — with the current — out of the Mylapore port side. The island reduced wave strength and helped sailors get a smooth passage. Part of the passage is now blocked, he said, tracing it on a Google map. “The Adyar estuary island was a major turtle nesting site. The turtles understood ocean currents and came in with them. It’s possible the ships followed.”
He talked about the inscription. “Ambur is near Vellore,” he said. “The nadukkal (memorial stone) says, (translated) “On the twenty-sixth year of king Swastisri Nrupatunga Vikrama Varma’s reign, while Nolamba’s army had marched over Aamaiyur belonging to west Adaiyaru country of Paduvur Kottam division and was plundering away its livestocks, he was encountered by Prithigangaraiyar’s commander-in-chief Akarakonda Kavithi Akalankattuvaraya’s subordinate warrior (son) Channan who attained martyrdom after a courageous fight in the battle.”
“The words to note are ‘Aamiyur situated in mel-adayaru of Paduvurkottam’,” said Balu. “Ambur has no turtle visitors. The reference is to Adayaru region and Besant Nagar.”
Balu gathers his material from literary/linguistic references and traditional knowledge of fishermen, and reinforces it by scientific oceanic studies. “Satellite signals from RFID devices fitted on turtles told us they travelled thousands of kilometres to reach Myanmar, Malaysia, Australia, the Pacific islands, Mexico and Japan,” he said. A chance observation revealed to him how they managed it. “I watched a turtle float in the ocean along with us. We were moving at a speed of 7 km. The turtle managed that speed by staying on ocean currents!”
Source of inspiration
Inspired by turtles, our ancestors made ‘mugavai midappu theppam’ (floats). Turtles followed ocean currents and discovered islands while searching for food, Tamils followed turtles and visited those islands. Some 302 places where turtles lay eggs have Tamil names, he said, rattling off a few: Thamila - Myanmar, Ooru - Australia, Catalan - Spain, Nanmadal, Kumari - Pacific ocean, Kural - Indonesia, Thamizhipasu - Mexico. Turtle symbols, figures in temples and turtle-shaped boats found on foreign coasts were probably symbols of gratitude to the navigating turtles. Balu has pictures of sculptures and cave paintings to prove that turtles were recognised and revered.
“Tamil fishermen have always carried sweet potatoes to sea because it doesn’t rot easily,” he said. “In places in Indonesia and Australia the root is called kumara. In one Pacific island a tribe of fishermen calls its fishing boat thirimaram, its central part amma, the sides akka/vakka and the bottom kazh. The clinching evidence is the iron bell (inscribed with Tamil words) unearthed in a Parua Maori tribal house at Vangarai, New Zealand in 1836.”
A book on his findings is coming out soon. “Chennaivasis, specially Adyarites should know more about the place they live in,” he said.

GEETA PADMANABHAN

THF Announcement: ebooks update: 14/July/2013 *அம்பலவாண தேசிகர் கலம்பகம்*

0 மறுமொழிகள்
வணக்கம்.

மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் இலக்கியப்படைப்புக்களை மின்னாக்கம் செய்யும் முயற்சியில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை அவரது தலபுராணங்களையும், பிள்ளைத்தமிழ் நூல்களையும் பிரபந்தங்களையும் தொடர்ந்து இணையத்தில் வெளியிட்டு வருகின்றோம்.

இந்தப் பிரபந்தத் தொகுப்பு திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தின் தலைவராக அச்சமயம் பொறுப்பேற்றிருந்த ஸ்ரீமத் அம்பலவாண தேசிகர் அவர்கள் விருப்பத்தின்படி பிள்ளையவர்கள் மாணாக்கர்களுள் ஒருவரான வே.சாமிநாதையரால் பதிப்பிக்கப்பெற்ற நூல். 1910ம் ஆண்டு இந்த நூல் வெளிவந்தது. இந்த நூலில் உள்ள பிரபந்தங்கள், பிள்ளைத்தமிழ் நூல்களைத் தனியாக பிரித்து வாசகர் வாசிப்பிற்கு ஏற்றவகையில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை இங்கே தொடர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ளவிருக்கின்றோம்.

இன்று மின்னாக்கம் செய்து வலையேற்றம் செய்யப்பட்ட பதிக நூல்:

அம்பலவாண தேசிகர் கலம்பகம்

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மின்னூல்கள் நூல் வரிசை: 330

நூலை வாசிக்க!


நூல் மின்னாக்கம்: முனைவர். சுபாஷிணி, பரந்தாமன்
மின்னூலாக்கம்: முனைவர். சுபாஷிணிதிருவாவடுதுறை மடத்தின் நிர்வாகத்தைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவர்கள்.

நான் மடத்திற்குச் சென்றிருந்த வேளையில் அங்கே சிறுவர்களுக்கான மாறுவேடப் போட்டியும் கலை விழாவும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. அதில் கலந்து கொள்ள வந்திருந்த இளம் சிறுவர்கள் ஆசிரியைகளைச் சுற்றிக் கொண்டு மண்டபத்திற்குள் பல வேறு உடைகளில் உலாவிக் கொண்டிருந்தது வித்தியாசமாகத் தென்பட்டது.  நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு முன் சிறுவர்கள் வரிசையாக அமர்ந்திருக்கும் காட்சி.

அன்புடன்
முனைவர். சுபாஷிணி
[தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை]


THF Announcement: ebooks update: 13/July/2013 *குருபரம்பரையகவல்*

0 மறுமொழிகள்

வணக்கம்.

மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் இலக்கியப்படைப்புக்களை மின்னாக்கம் செய்யும் முயற்சியில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை அவரது தலபுராணங்களையும், பிள்ளைத்தமிழ் நூல்களையும் பிரபந்தங்களையும் தொடர்ந்து இணையத்தில் வெளியிட்டு வருகின்றோம்.

இந்தப் பிரபந்தத் தொகுப்பு திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தின் தலைவராக அச்சமயம் பொறுப்பேற்றிருந்த ஸ்ரீமத் அம்பலவாண தேசிகர் அவர்கள் விருப்பத்தின்படி பிள்ளையவர்கள் மாணாக்கர்களுள் ஒருவரான வே.சாமிநாதையரால் பதிப்பிக்கப்பெற்ற நூல். 1910ம் ஆண்டு இந்த நூல் வெளிவந்தது. இந்த நூலில் உள்ள பிரபந்தங்கள், பிள்ளைத்தமிழ் நூல்களைத் தனியாக பிரித்து வாசகர் வாசிப்பிற்கு ஏற்றவகையில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை இங்கே தொடர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ளவிருக்கின்றோம்.

இன்று மின்னாக்கம் செய்து வலையேற்றம் செய்யப்பட்ட பதிக நூல்:

குருபரம்பரையகவல்

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மின்னூல்கள் நூல் வரிசை: 329

நூலை வாசிக்க!


நூல் மின்னாக்கம்: முனைவர். சுபாஷிணி, பரந்தாமன்
மின்னூலாக்கம்: முனைவர். சுபாஷிணி


திருவாவடுதுறை மடத்தின் உட்புறச் சுவற்றில் மேல்பகுதியில் தீட்டப்பட்டிருக்கும் நாயன்மார்கள் ஓவியம். 

அன்புடன்
முனைவர். சுபாஷிணி
[தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை]


Voyage into the past

1 மறுமொழிகள்History: A recent presentation by retired marine engineer K.R.A. Narasiah threw light on maritime trade along the Indian coast

Voyages on the Red Sea and the Indian Ocean formed a major part of retired marine engineer K. R. A. Narasiah’s presentation at Vinoba Hall recently. The presentation was part of the Tamil Heritage Trust’s monthly activities, organised on the first Saturday of every month.

Narasiah, who is passionate about maritime history, reads excerpts from a first century travel guide Periplus of the Erythraean Sea by a Greek navigator, translated in 1912 by W. H. Schoff. This book, according to Schoff, was written in 60 CE and has around 66 paragraphs. From paragraph 38, it dwells in detail on trade along the Indian Coast.

“The trade route begins at a port called Mussel Harbour in Africa and goes down and around the coast of India and ends in Bengal. It starts from the Horn of Africa and goes down,” says Narasiah, “The Tamils, on the other hand, did only parallel sailing and didn’t cross the 10 degree North latitude.”

The book clearly classifies India based on the kingdoms present at that time. “The Indo-Scythian kingdom ruled the north; the Sathavahanas, the mid-south; and the Cholas and the Pandya kingdoms, the South,” he says. “Strabo, a Greek geographer and historian, says merchants from Alexandria sailed to India between 64 BCE and 24 BCE. He also states that 120 vessels sailed to India every year. In Mussel Harbour, they even found a Tamil brahmi script on a potsherd dating back to 1 CE, which mentions Panai oRi (a pot suspended in a rope net). ”

Well-documented

Even the names of the ports they frequented and the kings they met are documented in great detail. “Caelobothras was Chera Puthra and Weacyndi and Barace were Kottayam and Vakkarai,” he says. “Trade comprised mostly of muslin, pearls and a very expensive product called spikenard (vetiver) which they shipped by loads. The ports they visited in Damirica (or Tamizhagam) were Camara (Poompuhar), Poduke (Arikamedu) and Sopatma (Marakanam). Of these, Arikamedu is the most important site for the study of Indian sea trade.” The book also mentions that the only Tamil vessel recorded was Colandia.

Narasiah not only tries to demystify the places mentioned in the book but also draws comparisons to them in Tamil literature, where there are references to them.

“While referring to the Cape of Comari, the book says ‘for it is told that a goddess once dwelt here and bathed’. There is a reference to this in a poem in Manimegalai,” he says. “Argari was what is today Uraiyur and in Tamil, was referred to as Urantai (which is mentioned in Sangam literature and the Silapathikaram), Koli, Koliyur and so on.”

As Narasaiah completes his presentation, he mentions the last paragraph of the book, which says how the travellers could not go further than the Himalayas and this is the only paragraph that mentions God. “The regions beyond these places are difficult to access because of their excessive winters and great cold or cannot be sought out because of some divine influence of the gods.”

Courtesy: http://www.thehindu.com/features/friday-review/history-and-culture/voyage-into-the-past/article4898390.ece


THF Announcement: ebooks update: 7/July/2013 *வாட்போக்கிக் கலம்பகம்*

0 மறுமொழிகள்

வணக்கம்.

மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் இலக்கியப்படைப்புக்களை மின்னாக்கம் செய்யும் முயற்சியில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை அவரது தலபுராணங்களையும், பிள்ளைத்தமிழ் நூல்களையும் பிரபந்தங்களையும் தொடர்ந்து இணையத்தில் வெளியிட்டு வருகின்றோம்.

இந்தப் பிரபந்தத் தொகுப்பு திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தின் தலைவராக அச்சமயம் பொறுப்பேற்றிருந்த ஸ்ரீமத் அம்பலவாண தேசிகர் அவர்கள் விருப்பத்தின்படி பிள்ளையவர்கள் மாணாக்கர்களுள் ஒருவரான வே.சாமிநாதையரால் பதிப்பிக்கப்பெற்ற நூல். 1910ம் ஆண்டு இந்த நூல் வெளிவந்தது. இந்த நூலில் உள்ள பிரபந்தங்கள், பிள்ளைத்தமிழ் நூல்களைத் தனியாக பிரித்து வாசகர் வாசிப்பிற்கு ஏற்றவகையில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை இங்கே தொடர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ளவிருக்கின்றோம்.

இன்று மின்னாக்கம் செய்து வலையேற்றம் செய்யப்பட்ட பதிக நூல்:

வாட்போக்கிக் கலம்பகம்

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மின்னூல்கள் நூல் வரிசை: 328

நூலை வாசிக்க!


நூல் மின்னாக்கம்: முனைவர். சுபாஷிணி, பரந்தாமன்
மின்னூலாக்கம்: முனைவர். சுபாஷிணி

திருவாவடுதுறை மடத்தின் முன்மண்டபத்தில் இடது பக்கச் சுவற்றில் எழுதப்பட்டிருக்கும் மாதவ சிவஞான யோகிகள் அருளிய குருமரபு வாழ்த்துப் பாடல்.

அன்புடன்
முனைவர். சுபாஷிணி
[தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை]


THF Announcement: ebooks update: 6/July/2013 *ஸ்ரீ அம்பலவாண தேசிகர் பிள்ளைத்தமிழ்*

0 மறுமொழிகள்
வணக்கம்.

மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் இலக்கியப்படைப்புக்களை மின்னாக்கம் செய்யும் முயற்சியில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை அவரது தலபுராணங்களையும், பிள்ளைத்தமிழ் நூல்களையும் பிரபந்தங்களையும் தொடர்ந்து இணையத்தில் வெளியிட்டு வருகின்றோம்.

இந்தப் பிரபந்தத் தொகுப்பு திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தின் தலைவராக அச்சமயம் பொறுப்பேற்றிருந்த ஸ்ரீமத் அம்பலவாண தேசிகர் அவர்கள் விருப்பத்தின்படி பிள்ளையவர்கள் மாணாக்கர்களுள் ஒருவரான வே.சாமிநாதையரால் பதிப்பிக்கப்பெற்ற நூல். 1910ம் ஆண்டு இந்த நூல் வெளிவந்தது. இந்த நூலில் உள்ள பிரபந்தங்கள், பிள்ளைத்தமிழ் நூல்களைத் தனியாக பிரித்து வாசகர் வாசிப்பிற்கு ஏற்றவகையில் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை இங்கே தொடர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ளவிருக்கின்றோம்.

இன்று மின்னாக்கம் செய்து வலையேற்றம் செய்யப்பட்ட பதிக நூல்:

ஸ்ரீ அம்பலவாண தேசிகர் பிள்ளைத்தமிழ்

தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை மின்னூல்கள் நூல் வரிசை: 327

நூலை வாசிக்க!


நூல் மின்னாக்கம்: முனைவர். சுபாஷிணி பரந்தாமன்
மின்னூலாக்கம்: முனைவர். சுபாஷிணி
திருவாவடுதுறை மடத்தின் உட்பகுதி மண்டபத்தில் உள்ள சுவர் ஓவியமாக ஸ்ரீ அம்பலவாண தேசிகர் உருவம்.

அன்புடன்
முனைவர். சுபாஷிணி
[தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை]


 

Copyright 2008 Tamil Heritage Foundation. All Rights Reserved. Designed by LIMATION TECHNOLOGIES